×

پاورپوینت تاریخچه زبان و خط در عهد باستان

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت طرح درس سالانه

رایگان

پاورپوینت میراث فرهنگی و قوانین آن در ایران

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تاریخ امامان شیعه

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت زندگی نامه امام خمینی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده موقعیت جغرافیایی یونان باستان

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده معماری مدرن اولیه

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده تاریخ امپراطوری عثمانی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده موسی بن نصیر در فتح اندلس

۱۲,۰۰۰ تومان
0