×

پاورپوینت آماده بازاریابی ورزشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده انواع تحقیقات بازاریابی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده هزینه یابی هدف

۱۱,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده حقوق مربوط به هرزنامه ها

۷,۰۰۰ تومان

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در فرایند کارآفرینی

۶,۰۰۰ تومان

۱۰۱ تکنیک حل خلاق مسئله – کارآفرینی -خلاقیت

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مراحل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک

۵,۰۰۰ تومان

اهم فعالیتهای انجام شده شرکت پرسی ایران گاز از سال ۸۷ لغایت ۹۲

۳,۰۰۰ تومان

مدیریت کیفیت و آموزش بازاریابی ورزشی – پاورپوینت 

۵,۰۰۰ تومان

صادرات – سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی (امارات عربی متحده)

۵,۰۰۰ تومان
0