×

پاورپوینت آماده اقتصاد مقاومتی ۲

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اقتصاد مقاومتی

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده هوش تجاری

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت صندوق بین المللی پول

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آماده اقتصاد بهداشت

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

۱۰,۰۰۰ تومان
0