×

پاورپوینت آینده‌ پژوهی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهره گیری از زنجیره مارکوف در مدل سازی سیستم های احتمالی صف

۶,۰۰۰ تومان

سری های زمانی و سایر روش های مدل سازی از جمله رگرسیون

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق – ارائه گزارش و انواع آن

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول مدلسازی یا مدل سازی چیست؟

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نگرشی بر مفاهیم کالیبراسیون

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رگرسیون

۳,۰۰۰ تومان
0