×

پاورپوینت آماده مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت آینده‌ پژوهی

۱۰,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهره گیری از زنجیره مارکوف در مدل سازی سیستم های احتمالی صف

۶,۰۰۰ تومان

سری های زمانی و سایر روش های مدل سازی از جمله رگرسیون

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش تحقیق – ارائه گزارش و انواع آن

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اصول مدلسازی یا مدل سازی چیست؟

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت نگرشی بر مفاهیم کالیبراسیون

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رگرسیون

۳,۰۰۰ تومان
0