پاورپوینت مدیریت تحول


در حال بارگذاری
۸ تیر ۱۳۹۷
پاورپوینت آماده
1.4MB
345صفحه
1657 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

پاورپوینت مدیریت تحول

پاورپوینت مدیریت تحول

فصل اول:زمینه های دانش و محیط مدیریت تحول

بخش ۱:تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تکوین

مدیریت علمی/سنتی:نخستین روند مدیریت متداول

مدیریت علمی/سنتی:نخستین روند مدیریت متداول

روند روابط انسانی:آغازگر جنبش انسان گرایان

روند روابط انسانی:آغازگر جنبش انسان گرایان

روند دوگانه علم مدیریت/نظریه تصمیم گیری و جنبش انسان گرائی

نظریه عمومی سیستمها و روند سیستم در مدیریت

ویژگی و کاربرد نظریه سیستمها در مدیریت

الزامهای عملیاتی سیستمهای اجتماعی

نظریۀ اقتضایی

تحول های مدیریت و ”پارادایم“در حال شکل گیری

زمینه برجسته فعالیتهای سازمان

بخش ۲:سرشت پویای محیط امروزی سازمانها

سرشت پویای محیط امروزی سازمانها

تحول های تکنولوژی

تحول های فرهنگی/اجتماعی

سطح عملیاتی

سطح استراتژیک

الگوی همسازی با محیط

فصل دوم:زمینه های بنیادین مدیریت تحول

ساختار گروهی

پیشینه و مفهوم گروه

تعریف گروه

انواع گروههای سازمانی

مقایسه جنبه های گوناگون انواع گروهها

کاربرد روش گروهی در ارتباط با موقعیتهای گوناگون

کاربرد شیوه گروهی

دستاوردهای گروهی

خسارتهای گروهی

فرآیند تشکیل و راه اندازی گروه

الگوهای دگرگونیهای منابع

الگوی فرآیندهای گروهی

ساختار درونی گروه

فعالیت گروه

مراوده ها

هنجارها

زیر ساخت هنجارهای گروهی

گروههای فرآیند کارProcess Action Team

گروههای فرآیند کار

گروههای کار کارساز High-performance Team

بخش ۳:ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت

بخش ۴:فرهنگ سازمانی،بستر تحول

تعاریف

دو لایه فرهنگی سازمان

فرهنگ سازمانی و انسجام آن

 انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاهی دیگر

 فرهنگ منسجم

 فرهنگ گسسته

عاملهای پایه ای فرهنگ سازمانی

 ارزشهای پایه ای

ویژگیهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد

فاصله بر اساس قدرت و اختیار

اجتناب از مخاطره(ریسک)

گرایش فردی/گرایش گروهی

گرایش مرد سالاری/زن سالاری

مقایسه فرهنگهای سازمانی دو شرکت آمریکایی و آلمانی الگوی تحول

 فرآیند اجتماعی سازمان

ادامه فرآیند اجتماعی سازمان

فصل سوم:استراتژیهای تغییر و تحول سازمان

بخش ۵:استراتژیهای تحول،سطح خرد

بخش ۶:استراتژیهای تحول،سطح کلان

بخش ۷:استراتژیهای تحول:سطح کلان روندهای نوین و در حال تکوین

فصل چهارم:رهبری تحول و سازمانهای یادگیرنده

بخش ۸:رهبری تحول

بخش ۹:سازمانهای یادگیرنده(راه آینده)

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: