پاورپوینت ضرورت نوآوری و خلاقیت – اهداف و یادگیری – تکنیک مورفولوژی


در حال بارگذاری
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
پاورپوینت آماده
4MB
119 صفحه
542 بازدید
۵,۰۰۰ تومان
خرید

پاورپوینت ضرورت نوآوری و خلاقیت – اهداف و یادگیری

پاورپوینت ضرورت نوآوری و خلاقیت – اهداف و یادگیری – تکنیک مورفولوژی

ضرورت نوآوری و خلاقیت

creativity

اهداف یادگیری

 جسارت اعمال تغییر در حیات پیرامون

کارکرد خلاقیت و نوآوری فرایند کارآفرینی چیست؟

ضرورت خلاقیت

امروزه رمز بقا خلاقیت است.

نوآور باشید و یا محو شوید

ایده ، نیاز ، فرصت

خلاقیت 

خاستگاه  خلاقیت

تیپ شناسی خلاقیت

خلاقیت ( سن ، جنس ، تحصیلات و … )

تکنیکهای خلاقیت

تعریف خلاقیت

چهار نوع نوآوری

چهار نوع اصلی نوآوری(حاصل یا نتیجه تلاش نوآوری) وجود دارد:

۱- محصول

۲- فرآیند

۳- بازاریابی

۴- منابعخلاقیت و نوآورینوآوری محصول

به محصولات یا خدمات جدید یا ارتقای محصولات یا خدمات قبلی، می انجامد.

نوآوری فرآیند

به فرآیندهای بهبود یافته در سازمان – برا ی مثال، در

   بخش های عملیات، مدیریت منابع انسانی، امور مالی- منتج می شود

نوآوری بازاریابی

نوآوری منابع

دسترسی به منابع جدید ویا استفاده از منابع جدید

خلاقیت کار جوانهاست ؟

آیا ما برای فکر کردن آفریده شده ایم؟

فکر کردن آموختنی است.

فکر بصورت خود جوش است ولی می توان آن را کنترل کرد و همه سعی ما باید کنترل فکر باشد.

هدف نهایی فکر کردن توقف فکر در ارتباط با آن موضوع و مشکل است.

اغلب فکر می کنیم که به چیزی فکر کنیم نه اینکه چطور فکر کنیم
در حقیقت تصور می کنیم وقتی در مورد چیزی فکر می کنیم خود فکر است در صورتیکه آن هدایت جریان فکری به سوی چیز مورد نظر است نه خود فکر و فرایند آن.

توانایی های فکری انسان

۱- جذب: توانایی مشاهده و بکار بردن توجه

۲- ضبط: توانایی حفظ کردن و به خاطر آوردن

۳- استدلال: توانایی تجزیه و تحلیل و قضاوت

۴- خلاقیت: توانایی تجسم، پیش بینی و ایجاد و ایده ها

ادوارد دوبونو دو سیستم فکری را به نام تفکر عمودی مطرح می‌کند به عقیده او تفکر جانبی جهت خلق راههای جدید و تفکر عمودی جهت توسعه آن است. ٰنوآوری

مهمترین ابزار مورد نیاز برای تفکر خلاق چیست؟

یادگیری بیرونی

هوش کلامی – زبان شناسی

 هوش  منطقی – ریاضی

 هوش فضایی

 هوش جسمانی

هوش موسیقیائی

هوش  میان فردی

 هوش درون شخصیتی

هوش طبیعت گرا

هوش معنوی   ( در حال بررسی )

نوآوری
ذهن الگو و قالب می‌سازد و از آن استفاده می‌کند بدون قالب زندگی روزمره ما مختل می‌شود
لذا ذهن بطور طبیعی برای خلاقیت ساخته نشده است.

اگر در رابطه با چیزی تجزیه و تحلیل ارائه دهیم و آگاهانه نظر دهیم قالب ذهنی نیست بلکه زمانی قالب ذهنی است که نا خودآگاه ما چیزی را بپذیریم. نوآوری

    تکنیک در هم شکستن مفروضات

خلاقیت در گرو کشف مفروضات پنهان و تغییر آنهاست
۱- ابتدا شناخت و کشف مفروضات پنهان
۲- شک کردن در مفروضات
۳- تغییر دادن مفروضات

   شکل‌ گیری قالبهای ذهن نوآوری

طلاعات از طریق حواس ۵ گانه بر روی سطح ذهن یک قالب ایجاد می‌کند.
هر چه قالبهای شبیه تکرار شوند گودی ایجاد شده عمیق تر خواهد بود.
در نهایت این قالبها آنقدر عمیق می‌شود که در ذهن نا خودآگاه نهادینه می‌شود.
و لذا هنگامی که این اتفاق افتاد ما نا خودآگاه بدون آنکه بخواهیم به دنبال آن هستیم.

حل خلاق مساله

گرد اوری و فهرست بندی شکایات

نمودار چرا؟ – چرا؟چک لیست

ارائه راه حل

تکنیک‌های حل خلاق مساله

تکنیکهای ارائه ایده ( فردی )

تکنیک ارتباط اجباری

اسکمپر نوآوری

شکوفه نیلوفر

۴۰ اصل نوآوری

نوآوری

تکنیک‌های حل خلاق مساله

تکنیکهای ارائه ایده ( گروهی )

نوآوری

بارش افکار

دلفی

شکوفه نیلوفر

سناریو نویسی

خواب خلاق

۴۰ اصل نوآوری

توفان فکری

توفان فکری مؤثرترین واحتمالاً متداولترین فرآیند گروهی است. این تکنیک بیش از ۶۰ سال پیش به منظور افزایش کمیت و کیفیت ایده های تبلیغاتی طراحی شد. به این دلیل نام آن را یورش یا توفان فکری گذارده اند که مغز و فکر شرکت کنندگان توفانی را در مسئله ایجاد می کرد.

گروه: فرآیند توفان فکری با یک گروه ۶ تا ۱۲ نفره، یک سرپرست و یک منشی سرو کار دارد.

قوانین گروه توفان فکری

۱- هیچگونه قضاوتی درباره هیچ پیشنهادی صورت نمی گیرد.

۲- کلیه ایده ها حتی ایده های پوچ و غیرعملی مورد استقبال قرار می گیرند.

۳- کمیت ایده ها هدف اصلی است، زیرا به کیفیت می انجامد.

۴- ایده ها را می توان ترکیب، اصلاح و انتخاب کرد.

فرایند خلا قیت نوآوری
آمادگی
نهفته گی
اشراق
آزمایش

تصور
Imagining
نوبودن

تصورات وحشی:

ین گونه تصورات عمدتا ناشی از آزادی و رهایی تصور و حافظه بدون نقشه و مسیری آگاهانه و بلکه در مسیر تعصبات، آرزوها، افسردگی هاو … ایجاد می شوند. مانند هذیان، کابوس، آزاد طلبی، عقده ها و …

تصورات مهار شده

نوآوری
بررسی، ارزیابی، تحلیل،‌تجزیه، ترکیب، تکمیل و تصحیح تصورات ذهنی را گویند.

خلق ایده

مت چپ مغز دائما حتی در خواب اطلاعات معقول، دسته بندی شده یا قالبی (تصورات عقلی) وارد میدان ذهن می‌کند.
از طرفی سمت راست مغز اطلاعات آشفته و بی نظم (تصورات خیالی و حسی) وارد ذهن می‌کند.

نتیجه: الگو‌های کامل و بی شک (دانش و بدیهیات فرضی) با اطلاعات رسیده از سمت راست مغز بمباران شده و ناگهان قالب‌های ذهنی را شکسته و وارد آنها می‌شوند و با درآمیختن با اطلاعات درون قالب و تغییر نظم و ترتیب آنها ایده جدید و غیر منتظره‌ای در ذهن جرقه می‌زند و شکل می‌گیرد.

ایده‌ها بیشتر در حالات و موقعیت‌های غیر رسمی زمانیکه قالب‌های ذهنی قدیمی و سخت کمتر از خود مقاومت نشان می‌دهند و الگو‌ها راحت‌تر تغییر می‌یابند بوجود می‌آیند.

آدم رسمی: بیشتر اطلاعات دسته بندی شده را به میدان ذهن می‌فرستد.

ایده: محصول فرآیند و فعالیت ذهنی پیچیده‌ای است که بر پایه داده‌های برونی و درونی، در بستر تصورات و تخیلات، ادراکات و اندیشه به نحو ارادی و یا ناخودآگاه شکل می‌گیرد و ضمیر خودآگاه آن را شناسایی، مهار،‌تکمیل و عرضه می‌کند.

 ایده
Idea
نووباارزش بودن

نوآوری
اختراع
Invention
نو ،باارزش و ممکن

ثروت

Income
فروشتفکر کلاه سفید

با داده ها و اطلاعات سر و کار دارد و از همه می‌خواهد که توجه به خود را به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم و نحوه به دست آوردن آنها معطوف کنند.  کسی که با کلاه سفید فکر می‌کند ممکن است بگوید:

((بگذارید پیش از آنکه جلوتر برویم تمام اطلاعات را بدست آوریم))

تفکر کلاه قرمز

به احساسات، شم و عواطف مربوط می شود. کلاه قرمز به فرد اجازه می‌دهد تا بدون هیچ نیازی به توجیه‌، احساسات خود را آزادانه بروز دهد.  کسی که با کلاه قرمز فکر می‌کند‌، ممکن است بگوید:

نوآوری

((به من الهام شده که این ایده موثر واقع نخواهد شد))

تفکر کلاه سیاه نوآوری

درباره احتیاط و داوری انتقاد آمیز است.  کلاه سیاه ارزشمند است چرا که به تصمیم گیرندگان کمک می‌کند تا مرتکب اشتباهات نابخردانه نشوند. کسی که با کلاه سیاه فکر می کند ممکن است بگوید:

((هیئت مدیره هرگز با این ایده موافقت نخواهد کرد زیرا بسیار پر هزینه است))

تفکر کلاه سبز

این امکان را فراهم می سازد که مستقیما خواهان تلاش خلاقانه باشیم.  کلاه سبز وقت آزاد برای تفکر درباره ایده‌های جدید انتخاب‌های بیشتر را در دسترس قرار می‌دهد.  کسی که با کلاه سبز فکر می‌کند می‌گوید.

((اگر به چند امکان فکر کنیم شاید برخی از ایده‌های‌جدید چاره ساز شود))

تفکر کلاه زرد

به خوش بینی و اتخاذ نگرش مثبت اتخاذ دارد و در جستجوی مزایا و نیز راه‌های موثر واقع شدن ایده‌هاست.

کسی که با کلاه زرد فکر می کند ممکن است بگوید:

نوآوری خلاقیت

((درست است که ارائه سیستم جدید  طول می‌کشد ولی ما را وا می‌دارد تا ایده ها و روشهای کار خویش را دیگر بار بررسی کنیم))

مزایا و معایب تصمیم‌گیری گروهی

معایب:
۱- فشار برای سازگاری
۲- استیلای یک فرد بر گروه
۳-  صرف زمان زیاد برای تصمیم گیری
۴- صرف زمان بیش از حد برای یک توافق گروهی
۵- مخاطره آمیز‌تر بودن تصمیمات
۶- عملکرد برتر گروه حاصل تلاش یک عضو برتر گروه است.

توفان مغزی، توفان مغزی معکوس

نوآوری بازاریابی

نوآوری
۱- گروهی مرکب از ۶ تا ۱۲ نفر، یک رهبر و یک منشی، انتخاب کنید.
۲- سرپرست یا رهبر مسئله را برای گروه، ترجیحا قبل از تشکیل جلسه توفان فکری، تعریف می‌کند.
۳- گروه به صورت تعاملی و با رعایت چهار قانون توفان فکری به شرح زیر، راه‌حل‌های خود را برای مسئله پیشنهاد می‌کند:
الف) هیچ قضاوتی در باره هیچ پیشنهادی انجام نمی‌شود.
ب) کلیه نظرات حتی نظرات پوچ و غیر عملی، مورد استقبال قرار می‌گیرند.
ج) کمیت ایده‌ها هدف اصلی است زیرا به کیفیت می‌انجامد.
د) ایده‌ها را می‌توان ترکیب، اصلاح، و انتخاب نمود.
۴- بعد از ۲۵ تا ۳۵ دقیقه، گروه استراحتی می‌کند و سپس بر می‌گردد وایده‌ها را نقد می‌کند.

نگارش فکری

۱- مسئله مشخص می‌شود.
۲- شرکت‌کنندگان در حالی که دور هم نشسته‌اند نظرات خود را برای حل مسئله روی کاغذ می‌نویسند.
۳- بعد از مدت زمانی معین، شرکت‌کنندگان یکی بعد از دیگری نظرات خود را به شخص کنار دست خود در دایره ارائه می‌کنند.
۴- شخصی که نظرات به دست او می‌رسد روی آن کار می‌کند و راه حلهای جدیدی را پرورش می‌دهد و آنها را روی همان کاغذ نوشته و به شخص بعدی می‌سپارد.
۵- سه دور یا بیشتر این ماجرا تکرار می‌شود.
۶- نظرات با صدای بلند خوانده می‌شود، روی وایت‌برد نوشته می‌شود، یا به هر روش دیگری مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد.

سبد نگارش فکری نوآوری

-مسئله مشخص می شود. نوآوری – یک گروه ۶ تا ۸ نفره که به دور میزی نشسته‌اند راه حلهای خود را برای حل مسئله روی برگه کاغذ می‌نویسند.
۳- بعد از نوشتن حداقل چهار ایده‌، هر شخص برگه کاغذ خود را در وسط میز قرار می‌دهد.
۴- هنگامی که نوشتن نظرات به پایان رسید می‌توانند یکی از برگه‌های روی میز را برداشته و با بررسی آن نظرات‌، ایده‌های جدیدی خلق کنند.
۵- در نهایت‌، همه شرکت‌کنندگان باید برگه کاغذ خود را با یکی از کاغذ‌های وسط میز مبادله کنند.

    تکنیک مورفولوژی

ر این تکنیک ابتدا ابعاد موضوع مشخص می‌شود سپس مو لفه‌های آن
فیزیکی: رنگ جنس وزن حجم و…
مشتری: تحصیلات سن جنس و…
منطقه: شمال جنوب و …
نوع تبلیغات: روزنامه تلویزیون و …
دایره متحد ‌المرکزی تشکیل می‌دهیم

                                           نوآوری بازاریابی

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.