پاورپوینت ضرورت خلاقیت در کارآفرینی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
5MB
تعداد صفحات
119 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1255 بازدید
۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت ضرورت خلاقیت در کارآفرینی

پاورپوینت ضرورت خلاقیت در کارآفرینی

فرمول جدید موفقیت

خلاقیت و شکار ایده ها

اهداف یادگیری

کارکرد خلاقیت و نوآوری در فرایند کارآفرینی چیست؟

ضرورت خلاقیت

creativity

اهداف یادگیری

پذیرش شرکت کننده : جسارت اعمال تغییر در حیات پیرامون

کارکرد خلاقیت و نوآوری
در فرایند کارآفرینی چیست؟

ضرورت خلاقیت

امروزه رمز بقا خلاقیت است.

نوآور باشید و یا محو شوید

خلاقیت رمز کمال و رسیدن به مقام خلیفه الهی است.

بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری
هر لحظه مرا تازه خدایی دگر است

همه چیز را باید بجویی تا بیایی
ولی خدا را باید بیابی تا بجویی

ایده ، نیاز ، فرصت

ایده ، نیاز ، فرصت

خلاقیت

خاستگاه  خلاقیت

تیپ شناسی خلاقیت

خلاقیت ( سن ، جنس ، تحصیلات و … )

تکنیکهای خلاقیت

تعریف خلاقیت

ضرورت خلاقیت

چهار نوع نوآوری

چهار نوع اصلی نوآوری(حاصل یا نتیجه تلاش نوآوری) وجود دارد:

۱- محصول

۲- فرآیند

۳- بازاریابی

۴- منابع

نوآوری محصول

به محصولات یا خدمات جدید یا ارتقای محصولات یا خدمات قبلی، می انجامد.

نوآوری فرآیند

به فرآیندهای بهبود یافته در سازمان – برا ی مثال، در

   بخش های عملیات، مدیریت منابع انسانی، امور مالی- منتج می شود

ضرورت خلاقیت

نوآوری بازاریابی

به کارکردهای بازاریابی تبلیغ، قیمت گذاری و توزیع و همچنین دیگر کارکردهای محصول به غیر از توسعه محصول (مانند پسته بندی یا تبلیغات) مربوط می ش

نوآوری منابع

دسترسی به منابع جدید ویا استفاده از منابع جدید

خلا قیت کارجوانهاست ؟

آیا ما برای فکر کردن آفریده شده ایم؟

فکر کردن آموختنی است.

فکر بصورت خود جوش است ولی می توان آن را کنترل کرد و همه سعی ما باید کنترل فکر باشد.

هدف نهایی فکر کردن توقف فکر در ارتباط با آن موضوع و مشکل است.

اغلب فکر می کنیم که به چیزی فکر کنیم نه اینکه چطور فکر کنیم
در حقیقت تصور می کنیم وقتی در مورد چیزی فکر می کنیم خود فکر است در صورتیکه آن هدایت جریان فکری به سوی چیز مورد نظر است نه خود فکر و فرایند آن.

توانایی های فکری انسان ضرورت خلاقیت

۱- جذب: توانایی مشاهده و بکار بردن توجه

۲- ضبط: توانایی حفظ کردن و به خاطر آوردن

۳- استدلال: توانایی تجزیه و تحلیل و قضاوت

۴- خلاقیت: توانایی تجسم، پیش بینی و ایجاد و ایده ها

ضرورت خلاقیت

ادوارد دوبونو دو سیستم فکری را به نام تفکر عمودی مطرح می‌کند به عقیده او تفکر جانبی جهت خلق راههای جدید و تفکر عمودی جهت توسعه آن است.

مهمترین ابزار مورد نیاز برای تفکر خلاق چیست؟

آشنایی با خلاقیت

نیمکره چپ

             منطقی

فنی و تکنیکی

تجزیه و تحلیل

ارسطوی

دو ارزشی

چپ بالایی

منطقی – فنی و تکنیکی – تجزیه و تحلیل

یادگیری بیرونی

هوش کلامی – زبان شناسی

 هوش  منطقی – ریاضی

 هوش فضایی

 هوش جسمانی

هوش موسیقیائی

هوش  میان فردی

 هوش درون شخصیتی

هوش طبیعت گرا

هوش معنوی   ( در حال بررسی )

ذهن الگو و قالب می‌سازد و از آن استفاده می‌کند بدون قالب زندگی روزمره ما مختل می‌شود
لذا ذهن بطور طبیعی برای خلاقیت ساخته نشده است.
اما………..

اگر در رابطه با چیزی تجزیه و تحلیل ارائه دهیم و آگاهانه نظر دهیم قالب ذهنی نیست بلکه زمانی قالب ذهنی است که نا خودآگاه ما چیزی را بپذیریم.

    تکنیک در هم شکستن مفروضات

خلاقیت در گرو کشف مفروضات پنهان و تغییر آنهاست
۱- ابتدا شناخت و کشف مفروضات پنهان
۲- شک کردن در مفروضات
۳- تغییر دادن مفروضات

  شکل‌ گیری قالبهای ذهنی

اطلاعات از طریق حواس ۵ گانه بر روی سطح ذهن یک قالب ایجاد می‌کند.
هر چه قالبهای شبیه تکرار شوند گودی ایجاد شده عمیق تر خواهد بود.
در نهایت این قالبها آنقدر عمیق می‌شود که در ذهن نا خودآگاه نهادینه می‌شود.
و لذا هنگامی که این اتفاق افتاد ما نا خودآگاه بدون آنکه بخواهیم به دنبال آن هستیم.

حل خلاق مساله

حل خلاق مساله

تکنیک‌های حل خلاق مساله

تحلیل محیط

           الگو برداری  – رویه های برتر

                     به کار گیری مشاوران

                     جستجوی فرصت

تشخیص مساله ضرورت خلاقیت

تکنیک‌های حل خلاق مساله

ü تشخیص مساله

گرد اوری و فهرست بندی شکایات

نمودار چرا؟ – چرا؟

چک لیست

üپیمایش راهبردی

          ضرورت خلاقیت

ارائه راه حل

تکنیک‌های حل خلاق مساله

تکنیکهای ارائه ایده ( فردی )

تکنیک ارتباط اجباری

اسکمپر

شکوفه نیلوفر

۴۰ اصل نوآوری

        تکنیک‌های حل خلاق مساله

تکنیکهای ارائه ایده ( گروهی ) ضرورت خلاقیت

بارش افکار

دلفی

شکوفه نیلوفر

سناریو نویسی

خواب خلاق

۴۰ اصل نوآوری

خلاقیت سیستم های الکترونیک 

 توفان فکری

توفان فکری مؤثرترین واحتمالاً متداولترین فرآیند گروهی است. این تکنیک بیش از ۶۰ سال پیش به منظور افزایش کمیت و کیفیت ایده های تبلیغاتی طراحی شد. به این دلیل نام آن را یورش یا توفان فکری گذارده اند که مغز و فکر شرکت کنندگان توفانی را در مسئله ایجاد می کرد.

گروه: فرآیند توفان فکری با یک گروه ۶ تا ۱۲ نفره، یک سرپرست و یک منشی سرو کار دارد.

قوانین گروه توفان فکری

۱- هیچگونه قضاوتی درباره هیچ پیشنهادی صورت نمی گیرد.

۲- کلیه ایده ها حتی ایده های پوچ و غیرعملی مورد استقبال قرار می گیرند.

۳- کمیت ایده ها هدف اصلی است، زیرا به کیفیت می انجامد.

۴- ایده ها را می توان ترکیب، اصلاح و انتخاب کرد.

فرایند خلا قیت- ضرورت خلاقیت

 آمادگی
نهفته گی
اشراق
آزمایش
ضرورت خلاقیت

تصور
Imagining
نوبودن

تصورات وحشی:
این گونه تصورات عمدتا ناشی از آزادی و رهایی تصور و حافظه بدون نقشه و مسیری آگاهانه و بلکه در مسیر تعصبات، آرزوها، افسردگی هاو … ایجاد می شوند. مانند هذیان، کابوس، آزاد طلبی، عقده ها و …
ضرورت خلاقیت صورات مهار شده:
بررسی، ارزیابی، تحلیل،‌تجزیه، ترکیب، تکمیل و تصحیح تصورات ذهنی را گویند.

خلق ایده:

سمت چپ مغز دائما حتی در خواب اطلاعات معقول، دسته بندی شده یا قالبی (تصورات عقلی) وارد میدان ذهن می‌کند.
از طرفی سمت راست مغز اطلاعات آشفته و بی نظم (تصورات خیالی و حسی) وارد ذهن می‌کند.

نتیجه: الگو‌های کامل و بی شک (دانش و بدیهیات فرضی) با اطلاعات رسیده از سمت راست مغز بمباران شده و ناگهان قالب‌های ذهنی را شکسته و وارد آنها می‌شوند و با درآمیختن با اطلاعات درون قالب و تغییر نظم و ترتیب آنها ایده جدید و غیر منتظره‌ای در ذهن جرقه می‌زند و شکل می‌گیرد.

ایده‌ها بیشتر در حالات و موقعیت‌های غیر رسمی زمانیکه قالب‌های ذهنی قدیمی و سخت کمتر از خود مقاومت نشان می‌دهند و الگو‌ها راحت‌تر تغییر می‌یابند بوجود می‌آیند.

آدم رسمی

بیشتر اطلاعات دسته بندی شده را به میدان ذهن می‌فرستد.

ایده: محصول فرآیند و فعالیت ذهنی پیچیده‌ای است که بر پایه داده‌های برونی و درونی، در بستر تصورات و تخیلات، ادراکات و اندیشه به نحو ارادی و یا ناخودآگاه شکل می‌گیرد و ضمیر خودآگاه آن را شناسایی، مهار،‌تکمیل و عرضه می‌کند.

ایده

Idea
نووباارزش بودن
اختراع
Invention
نو ،باارزش و ممکن
ثروت

Income
فروش

شش کلاه فکری

نظریه نوین در مدیریت اندیشه ها
ادوارد دوبینو ( نظریه شش کلاه فکری و مدیریت اندیشه ها )

تفکر با سفید

× واقعیت های اثبات شده

× بحث جدال و توافق

× فاقد تعابیر و تفاسیر

× نقشه های ذهنی

× اطلاعات محض

× اطلاعات ارقامی

تفکر با    قرمز

احساسات و عواطف

× الهامات و دریافت های درونی

× پنهان کردن ویا آشکار کردن احساسات

× تأثیر احساسات بر تفکر

× پس زمینه های احساسی

× احساسات زمینه ساز مذاکرات

تفکر با        سیاه

× کنجکاوی و اکتشاف جنبه های منفی

× منفی گرایی منطقی

× داوری منتقدانه

× ترس و امنیت

× بله … اما

تفکر با           زرد

× تفکر مثبت

× خوش بینی

× طرح و پیشنهادها

× چشم داشتن به آینده

× نظرات نو وکهنه

×خواست عمیق برای درست شدن کارها

تفکر با             سبز ضرورت خلاقیت

×دیدگاهها و رویکردهای جدید در برخورد بامشکلات

× خلق آگاهانه و سنجیده نظرات نو

× انگیزش اتفاقی ، الهام

× تغییر دادن ، ادراکات ، مفاهیم و نظرات

× تفکر جانبی ، خود انگیزشی

تفکر با             آبی

تفکر در باره تفکر

[ دستورالعمل برای تفکر

[ نظارت بر سایر کلاه ها

[ طرح سؤالات صحیح

 – ضرورت خلاقیت [ طراحی نرم افزار تفکر

[ مشاهده و بررسی کلی

[ جمع بندی ها ، نتایج ، برداشت

[ ساماندهی و تمرکز ، هدایت و رهبری تفکر

تفکر کلاه سفید

با داده ها و اطلاعات سر و کار دارد و از همه می‌خواهد که توجه به خود را به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم و نحوه به دست آوردن آنها معطوف کنند.  کسی که با کلاه سفید فکر می‌کند ممکن است بگوید:

ضرورت خلاقیت

((بگذارید پیش از آنکه جلوتر برویم تمام اطلاعات را بدست آوریم))

تفکر کلاه قرمز

به احساسات، شم و عواطف مربوط می شود. کلاه قرمز به فرد اجازه می‌دهد تا بدون هیچ نیازی به توجیه‌، احساسات خود را آزادانه بروز دهد.  کسی که با کلاه قرمز فکر می‌کند‌، ممکن است بگوید:

((به من الهام شده که این ایده موثر واقع نخواهد شد))

تفکر کلاه سیاه

درباره احتیاط و داوری انتقاد آمیز است.  کلاه سیاه ارزشمند است چرا که به تصمیم گیرندگان کمک می‌کند تا مرتکب اشتباهات نابخردانه نشوند. کسی که با کلاه سیاه فکر می کند ممکن است بگوید:

((هیئت مدیره هرگز با این ایده موافقت نخواهد کرد زیرا بسیار پر هزینه است))

تفکر کلاه سبز ضرورت خلاقیت

این امکان را فراهم می سازد که مستقیما خواهان تلاش خلاقانه باشیم.  کلاه سبز وقت آزاد برای تفکر درباره ایده‌های جدید انتخاب‌های بیشتر را در دسترس قرار می‌دهد.  کسی که با کلاه سبز فکر می‌کند می‌گوید.

((اگر به چند امکان فکر کنیم شاید برخی از ایده‌های‌جدید چاره ساز شود))

تفکر کلاه زرد

به خوش بینی و اتخاذ نگرش مثبت اتخاذ دارد و در جستجوی مزایا و نیز راه‌های موثر واقع شدن ایده‌هاست.

کسی که با کلاه زرد فکر می کند ممکن است بگوید:

((درست است که ارائه سیستم جدید  طول می‌کشد ولی ما را وا می‌دارد تا ایده ها و روشهای کار خویش را دیگر بار بررسی کنیم))

مزایا و معایب تصمیم‌گیری گروهی

معایب:
۱- فشار برای سازگاری
۲- استیلای یک فرد بر گروه
۳-  صرف زمان زیاد برای تصمیم گیری
۴- صرف زمان بیش از حد برای یک توافق گروهی
۵- مخاطره آمیز‌تر بودن تصمیمات
۶- عملکرد برتر گروه حاصل تلاش یک عضو برتر گروه است.

توفان مغزی، توفان مغزی معکوس

۱- گروهی مرکب از ۶ تا ۱۲ نفر، یک رهبر و یک منشی، انتخاب کنید.
۲- سرپرست یا رهبر مسئله را برای گروه، ترجیحا قبل از تشکیل جلسه توفان فکری، تعریف می‌کند.
۳- گروه به صورت تعاملی و با رعایت چهار قانون توفان فکری به شرح زیر، راه‌حل‌های خود را برای مسئله پیشنهاد می‌کند:
الف) هیچ قضاوتی در باره هیچ پیشنهادی انجام نمی‌شود.
ب) کلیه نظرات حتی نظرات پوچ و غیر عملی، مورد استقبال قرار می‌گیرند.
ج) کمیت ایده‌ها هدف اصلی است زیرا به کیفیت می‌انجامد.
د) ایده‌ها را می‌توان ترکیب، اصلاح، و انتخاب نمود.
۴- بعد از ۲۵ تا ۳۵ دقیقه، گروه استراحتی می‌کند و سپس بر می‌گردد وایده‌ها را نقد می‌کند.

نگارش فکری

۱- مسئله مشخص می‌شود.
۲- شرکت‌کنندگان در حالی که دور هم نشسته‌اند نظرات خود را برای حل مسئله روی کاغذ می‌نویسند.
۳- بعد از مدت زمانی معین، شرکت‌کنندگان یکی بعد از دیگری نظرات خود را به شخص کنار دست خود در دایره ارائه می‌کنند.
۴- شخصی که نظرات به دست او می‌رسد روی آن کار می‌کند و راه حلهای جدیدی را پرورش می‌دهد و آنها را روی همان کاغذ نوشته و به شخص بعدی می‌سپارد.
۵- سه دور یا بیشتر این ماجرا تکرار می‌شود.
۶- نظرات با صدای بلند خوانده می‌شود، روی وایت‌برد نوشته می‌شود، یا به هر روش دیگری مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد.

سبد نگارش فکری

۱-مسئله مشخص می شود.
۲- یک گروه ۶ تا ۸ نفره که به دور میزی نشسته‌اند راه حلهای خود را برای حل مسئله روی برگه کاغذ می‌نویسند.
۳- بعد از نوشتن حداقل چهار ایده‌، هر شخص برگه کاغذ خود را در وسط میز قرار می‌دهد.
۴- هنگامی که نوشتن نظرات به پایان رسید می‌توانند یکی از برگه‌های روی میز را برداشته و با بررسی آن نظرات‌، ایده‌های جدیدی خلق کنند.
۵- در نهایت‌، همه شرکت‌کنندگان باید برگه کاغذ خود را با یکی از کاغذ‌های وسط میز مبادله کنند.

    تکنیک مورفولوژی ضرورت خلاقیت

در این تکنیک ابتدا ابعاد موضوع مشخص می‌شود سپس مو لفه‌های آن
فیزیکی: رنگ جنس وزن حجم و…
مشتری: تحصیلات سن جنس و…
منطقه: شمال جنوب و …
نوع تبلیغات: روزنامه تلویزیون و …
دایره متحد ‌المرکزی تشکیل می‌دهیم

ضرورت خلاقیت

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: