اقدام پژوهی معلمان – پاورپوینت


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۵ تیر ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
4MB
تعداد صفحات
35 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1452 بازدید
۳,۰۰۰ تومان

دوره ی اقدام پژوهی معلمان

مقدمه اقدام پژوهی معلمان

روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی

منطق روش پژوهش در عمل

برنامه ریزی

حقیقت یابی

اجرا

وضعیت موجود را شرح دهید.

چرایی و چگونگی آن را مطرح سازید.

برنامه ریزی کنید – اجرا کنید – ارزشیابی کنید.

درک موضوع پژوهش

انجام دادن پژوهش های کیفی

توضیح بیشتر

تحقیق در عمل، یک حرکت متعهدانه و هدف دار است

این نوع دانش، برای پژوهشگران حیاتی است و به کمک آن می توانند داور حقیقت باشند

امروزه، پژوهش در عمل، توسط پژوهشگرانی صورت می گیرد که در موقعیت های اجتماعی – آموزشی درگیری هایی دارند

ویژگیهای پژوهش در عمل

اقدام پژوهی معلمان

۱- پژوهش توسط دست اندرکاران

۲- تأکید بر عمل

 عمل شخص در محیط مورد تأکید است

۳- مشارکتی است:
از نظر، همکاری و پیشنهادهای همکاران استفاده می گردد.

۴- خودارزیاب است:

۵- مبتنی بر ارزشها است

۶- غیر رسمی است

۷- روش تحقیق ساده

۸-تعمیم ناپذیری یافته ها

۹- نگاه از درون

۱۰- پژوهش در عمل، شخصی است

نظام مند بودن

بیان مسئله

پرسش مشخص

اطلاعات مدون

انتقادی بودن

کنترل نظام مند

تولید دانش

اهمیت و ضرورت پژوهش درعمل

اقدام پژوهی معلمان  مناسب ترین راه برای حل مسئله است

 نوعی آموزش ضمن خدمت است.

نوآوری و دانش افزایی

اصلاح وضع نامطلوب

 دوری از نخبه گرایی

 رشد و بالندگی عمومی

 پاسخ گویی علمی

    نزدیکی وملازمت نظر و عمل

آمادگی های لازم پیش ازانجام پژوهش:

شرایط وملاحظات کار با دیگران – اقدام پژوهی معلمان

شناسایی گروه های کاری مرتبط با شما شامل :

استادان یا راهنمایان شما

دوستان نقاد شما

مشارکت کنندگان

پژوهشگران همکار شما

گروه ارزیاب

 توسعه مهارت های فردی

مهارت گوش دادن

مهارت در مدیریت

مهارت در همکاری و مشارکت

تقویت اراده و اعتماد به نفس

توجه به گوناگونی اندیشه ها و نظرات و رفتارها

سبک بیان (مهارت گفتن وبیان ساده)

اقدام پژوهی معلمان

ملاحظات عملی

اقدام پژوهی معلمان

الف – نقش پژوهشگر

ب – شناسایی گروه های ذی نفع

ج – شناسایی افراد متنفذ

د- ایجاد تصویر روشن از موقعیت ها

  روابط انسانی و مراعات اخلاق :

ضرورت مذاکره با مسئولان

رازداری

احترام به حق همکاری نکردن دیگران

آگاه سازی دیگران

حفظ اعتماد و…

مراحل یا چرخه ی پژوهش در عمل

تشخیص – تغییر –  ارزیابی

مراحل پژوهش درعمل؛ به صورت عملیاتی:

۱- مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش

۲- توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

۳- گردآوری اطلاعات ” شواهد ۱ ”

۴- تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها

۵- انتخاب موقتی راه حل جدید

۶- اجرای راه حل جدید ونظارت برآن

۷- گردآوری اطلاعات ” شواهد ۲ ”

۸- ارزیابی تأثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار آن

۹- تجدید نظر و دادن گزارش نهایی (اطلاع رسانی)

مراحل ۱-۵ به ”تشخیص“، مرحله ۶ به ”اجرا“ ومرحله ۷-۹ به ”ارزیابی وارائه“ مربوط می شوند.

@ ۱ – مشخص کردن موضوع و عنوان پژوهش :

     –  مرتبط بودن موضوع با شغل پژوهشگر

     –  قابل تحقیق و بررسی بودن

     –  توانایی انجام و اجرای تحقیق

     –  مورد علاقه بودن موضوع

     – دارای اهمیت باشد.

     – منابع اطلاعاتی کافی در دسترس باشد.

 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

به بررسی  و توصیف وضعیت کنونی و اینجایی موجود اشاره دارد.

اقدام پژوهی معلمان

از کجا باید شروع کرد وبا کدام مسئله؟

اکنون با چه مسئله ای درگیر هستید، ازهمان شروع کنید.

   ( مسئله بهداشتی-آموزشی-اخلاقی و… )

    ممکن است مسئله مربوط به یک نفر یا چند نفر باشد.

    معمولا “پژوهش درعمل” با یک جمله پرسشی شروع

    می شود: چگونه می توانم ……..را بهبود بخشم؟

گزارش وضع موجود: پس از بررسی وضعیت موجود، لازم است رخدادهای آن را به صورت منطقی تنظیم وگزارش کنید.

۳- @ گردآوری اطلاعات( شواهد ۱ )

درابتدا تفاوت شواهد نوع اول(۱) وشواهد نوع دوم (۲) را بیان می کنیم:

   شواهد نوع اول ” تشخیصی ” و شواهد نوع دوم ” قضاوتی وارزیابی“ است.

-چه نوع داده ها وشواهدی؟

-ازچه منابع و مراجعی که می توان اطلاعات کسب کرد؟

ازچه روش هایی باید برای گردآوری اطلاعات استفاده کرد؟

– هدف از گردآوری اطلاعات :

مشخص کردن وضع موجود به کمک داده ها وشواهد

انتخاب یک راه حل موقت

اهمیت مطالعات اولیه وپیشینه ی تحقیق :

  آزموده ها را دوباره نیازماییم !

 تجزیه و تحلیل وتفسیر داده ها

منظور از تفسیر، تبیین وتشریح معانی نهفته در دل داده هاست، برای فهم جامع و روشن معانی و مفاهیم .

شناسایی مطالب ضد ونقیض

چگونگی روابط متقابل رخدادها

طبقه بندی وتعیین چارچوب منطقی وعقلانی واقعیات

الگوها وچارچوب های تفسیر داده ها

۱- روش شش پرسش :

-چرا؟ -چگونه؟ -چه کسی؟

-چه چیزی؟            چه موقع ؟              – کجا؟

 الگوی ترسیم مفاهیم:

-ریشه بسیاری ازمشکلات درجاهای دیگر غیرازکلاس ومدرسه است.

-مثلا“ برای بررسی مشکلات رفتاری جوانان؛ مسائل مالی، بهداشتی، والدین، مسائل خانوادگی، موفقیت تحصیلی و…باید مورد مطالعه قرار بگیرد.

روش تجزیه وتحلیل مفاهیم

اقدام پژوهی معلمان

-مشابه الگوی ترسیم مفاهیم است.دراین روش به:

الف- مشکل اصلی    ب- ریشه های اصلی مشکل    ج- دیگر عوامل

د – نتایج وعواقب منفی             ه – دیگر نتایج مهم

 انتخاب راه جدید به صورت موقت

–درانتخاب روش جدید شتاب نکنید.

به یاد داشته باشید مسئولیت وتعهد اجرا ونتیجه گیری این تحقیق با شماست.

شکست معنی ندارد، درصورت نتیجه ندادن، راههای دیگر را بیازمایید.

هرچه اطلاعات موثق تر باشد امکان پذیرش ونتیجه دادن آن بیشتر است.

برای اجرای راه حل جدید ”برنامه ریزی“ کنید. چه فعالیتهایی؟ چگونه؟ باچه امکاناتی؟چه زمانی؟باچه وسایلی؟

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲ )

همان گونه که قبلا“ اشاره شد این مرحله برای ارزیابی و قضاوت مورد نیاز است.برای این که ثابت کنید ادعایی که درباره عمل جدیدتان دارید، منطقی و درست است؛ باید شواهد ومستنداتی داشته باشید. دلایلی که مبین اصلاح به وجود آمده درکار شما باشد.

ممکن است ادعا کنید با روش جدید شما نمرات دانش آموزان تا۲۰ درصد بهبود یافته است، این ادعا زمانی قابل قبول است که نمرات دانش آموزان قبل و بعد از اجرای راهکار جدید مقایسه شود.

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار آن

دراین مرحله نیز مانند مرحله سوم داده ها را تفسیر وتحلیل می کنیم.ازخودمان می پرسیم این داده ها نشانگر چه تغییراتی هستند؟ آیا پیشرفتی را نشان می دهد؟ به چه دلیل؟ درچه زمینه ها ومواردی پیشرفت بوده است ؟ (باشواهد) باپرسش های مشابه تا نتیجه اقدام جدید را به کمک شواهد منطقی ارزیابی کنیم. اگر نتیجه مثبت بود، این اقدام را به عنوان یک تغییر یا راه حل جدید ادامه می دهیم و در غیر این صورت به راه های دیگر می اندیشیم.

 تجدید نظر و دادن گزارش نهایی

پس ازاعتبار یابی وایجاد تغییرات واصلاحات لازم ، به انتشار یافته ها می پردازیم.

دراین آخرین مرحله می توانید گزارشی ازآنچه تاکنون یاد گرفته اید، نقش دیگران در این تحقیق، روش های کار و… ارئه نمایید.

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.