پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
9MB
تعداد صفحات
303صفحه
تعداد بازدید
1413 بازدید
۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

اهداف درس

بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با:

مفاهیم بهره وری و جایگاه آن

سطوح بهره وری و جایگاه هر سطح

آشنایی با مفاهیم مدیریت فراگیر بهره وری

مفهوم مدیریت بهره وری کل

اهداف درس

اندازه گیری بهره وری و شاخصهای آن

روشهای بهبود بهره وری

بهره وری نیروی انسانی

مدیریت سیستمها

اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن

 

مقدمه

ب- بهره وری از دیدگاه ژاپنی

بهره وری در ایران

بهره وری نیروی انسانی

بهره وری ساعات کار

بهره وری انرژی .

تحقیق و توسعه

مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری

چشم انداز بهره وری فراگیر

سنجش و اندازه گیری

توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر

سنجش بهره وری

اندازه گیری بهره وری

مراحل مدیریت بهره وری

 اندازه گیری و سنجش بهره وری

 ارزیابی بهره وری

برنامه ریزی برای بهبود بهره وری

 بهبود بهره وری

شاخصهای بهره وری

انواع شاخصهای بهره وری

مثالهایی از بهره وری جزئی

بهره وری نیروی کار

_ نسبت گردش انبار

بهره وری انرژی

ساختار بهره وری

بهره وری و سودآوری

مدیریت برای بهره وری

سطح عملیاتی سیستم مدیریت

سیستم مادی

بهره وری و کیفیت

تئوری ۱۴ اصل دمینگ

اهداف مدیریت در ارتباط در کنترل کیفیت فراگیر:

تجزیه و تحلیل بهره وری

 کالاهای بزرگ) انجام شود .

 تحلیل بهره وری در سطح عملیاتی

 مسئولیت کل سیستم و سیستمهای فرعی مرتبط به آن

 هزینه جمع آوری اطلاعات در برابر جامع بودن اطلاعات

 زمان بندی جمع آوری اطلاعات

خلاصه و نتیجه گیری

فصل پنجم

بهبود بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری

عوامل کوتاه مدت

عوامل بلند مدت .

انواع عوامل بلند مدت موثر بر بهره وری عبارتند از

ایجاد و توسعه محصولات جدید

معرفی روشهای تولید جدید

 کشف منابع جدید

 

پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

یافتن کانالهای جدید بازاریابی عقلایی کردن ساخت اقتصادی و بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری (وزارت کار ژاپن)

نحوه استقرار تجهیزات و پرسنل

 مهارت نیروی کار

 کیفیت مواد

میزان سرمایه گذاری

 نسبت سرمایه به کار

تحقیق و توسعه

 میزان استفاده از ظرفیت

 قوانین دولت

عمر کارخانه و تجهیزات

 هزینه های انرژی

 ترکیب نیروی کار

 اخلاق کاری

_ترس کارگران در مورد از دست دادن شغل (ثبات و امنیت شغلی)

_تاثیر اتحادیه ها

 

 مدیریت

پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

بهره وری را میتوان از دو دیدگاه دیگر بررسی کرد

دیدگاه تکنیکی .

 دیدگاه فرهنگی

 دیدگاه تکنیکی (نگرش فنی)

مدل یکپارچه عوامل بهره وری

 نا امنی شغلی .

 کنترل نکردن (بی ثباتی در برنامه های کنترلی) (ضعف مدیریت)

 استفاده نکردن از تخصصها در مشاغل مربوطه (ضعف مدیریت)

 ریشه این عوامل معمولا در خارج از سازمان یافت می شود (ضعف)

 بی برنامگی مدیریت

 فقدان کارآموزی (ضعف مدیریت)

 نا هماهنگی استعدادهای فردی و شغلی(ضعف مدیریت)

بی کفایتی سرپرست (ضعف مدیریت)

 بی علاقگی به کار فعلی و انتقال پی درپی نیروی انسانی

 تورم نیروی انسانی (ضعف مدیریت)

 امکان یادگیری و استفاده از مهارتهای جدید

 ایجاد انسجام اجتماعی در سازمان

 حفظ حقوق فردی

 تعادل در تقسیم زمان کار و زمان بیکاری مجاز

 ایجاد غرور کاری و سازمانی

موانعی بر سر راه ارتقای بهره وری در خدمات دولتی

_موانع سیاسی

_موانع ساختاری و تشکیلاتی

 فرایند ساختاری و تشکیلاتی

فرایند بودجه ریزی

 

پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

ضعف برنامه ریزی وسیاستگذاری

 نبودن اختیارات به حد کافی

 تمرکز و نبودن استقلال اداری

 ضعف ارتباطات سازمانی .

 فقدان نظارت کافی .

 قوانین و مقرارت دست و پاگیر

 پیچیدگی و روشهای انجام کار

نبودن تکنولوژی مناسب و مکانیزه نبودن کارها

عدم توجه به مدیریت مشارکتی

 عدم تمرکز و بومی نشدن خدمات دولتی

 راهبردهای تجاری منسوخ

 افقهای عمل کوتاه مدت

 ضعفهای تکنولوژیک عمده

 غفلت از توسعه منابع انسانی

 عدم همکاری

 مغایرت هدفهای دولت وصنعت

شیوه انتخاب مدیران

بهره وری و ثبات مدیریتی

راههای بهبود بهره وری

ساختار سازمانی

رویه کار

 تولید و توزیع اطلاعات

 قوانین و مقررات آیین نامه ها

 

 فرآیند تصمیم گیری

پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

بهره وری و سیستم های سازمانی

 توسعه و بهبود در محصولات.

 بهبود فرآیند عملیات و جریان تولید

 مکانیزاسیون و اتوماسیون

ایجاد سیستم های تشویق و تنبیه

 سیستم های مناسب پرداخت حقوق و دستمزد, پاداش بر اساس امتیازات و بهره وری

برقراری دوره های آموزشی با توجه به مشکلات واقعی در عمل .توسعه و بهبود شرایط کار

توسعه و بهبود برنامه ریزی تولید و فروش

رشد و یادگیری در سازمان

نگرش استراتژیک به مسائل سازمان

 نظام نظارت, سنجش و ارزیابی عملکرد در سازمان

اتلاف را می توان به پنج گروه طبقه بندی کرد

اتلاف در جریان تولید

 اتلاف ناشی از ضایعات

 اتلاف ناشی از زمان انتظار و تاخیر

اتلاف ناشی از حمل و نقل

 اتلاف ناشی از فرآیند و حرکات غیر ضروری

راهبرد بهبود بهره وری

برنامه ریزی برای بهبود بهره وری

به منظور نیل به بهبود در بهره وری باید مراحل و مراتب زیر را تعقیب کرد

 تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان یا شرکت

 طراحی برنامه بهبود در بهره وری

ایجاد انگیزه و آگاهی نسبت به بهره وری

اجرای برنامه

ارزیابی برنامه

 

پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

 اعلام حمایت مدیران سطوح بالا

 تشکیل یک کمیته هدایت کننده

 آغاز یک برنامه آموزش برای نشان دادن اهمیت دوایر و نیاز به کارکنان

 دعوت از داوطلبان برای تشکیل دوایر

 آموزش اعضا دایره

تشکیل دوایر

فراهم کردن فرصتی برای شناخت مدیریت

معرفی و شناساندن اعضا شرکت کننده به عموم .

ارزیابی برنامه های بهبود در بهره وری

برنامه های بهره وری: تکنولوژی

سهیم شدن در سود حاصل از بهره وری

هنگامیکه بهره وری افزایش می یابد, اشخاص زیر چه بدست می آورند:

پرسشهایی برای تعیین اولیت ها بهبود

عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره وری

چهارده دستورالعمل برای بهبود بهره وری

تکنولوژی و بهره وری

مرحله اول : مرحله سیال یا مرحله نوآوری محصول

مرحله دوم: مرحله گذر یا مرحله نوآوری در فرایند

مرحله سوم : مرحله مشخص یا مرحله نوآوری نمونه

مراحل پرورش انتقال تکنولوژی در کشور در حال رشد

سه مرحله می توان برای انتقال تکنولوژی و پرورش آن در کشور های جهان سوم برشمرد :

توصیه هایی برای ایران

 

فصل ششم

پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

بهره وری نیروی انسانی

فصل هفتم

مدیریت نسبتها

چرا نسبتها ؟

حوزه هایی که مدیران ارشد باید در ارتباط با سازمانش در نظر گیرند عبارتند از :

محصولشان

تهیه کنندگان سرمایه اش هم از نظر ریسک و هم از نظر مقدار وام .

عرضه کنندگان مواد اولیه و قطعاتش .

کارکنانش .

همچنین او باید موارد زیر را بررسی کند :

تا چه اندازه از دارائیهایش را استفاده کند .

تا چه میزان خود را برای آینده مهیا کند .

شاخصهایی را که برای مدیر اولویت دارند را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

بازارها

رشد فروش

رشد سهم بازار

مدت سفارش

بدهکاران / فروش

 عرضه کنندگاه سرمایه

خالص سود پس از کسر مالیات / سرمایه سهام

نسبت E/P(قیمت هر سهم/درآمد حاصله پس از کسرمالیات به ازای هرسهم)

بهره پرداخت شده / مقدار وام

سود کل/ بهره پرداختی

وام اخذ شده / سرمایه

عرضه کنندگان مواد اولیه و قطعات

شاخص قیمتهای عرضه کنندگان .

حداکثر زمان تحویل کالا از طرف عرضه کنندگان .

تعداد روزهای سفارشات معوقه

حسابهای پرداختی / خرید .

دارائیهای جاری / بدهی های جاری

ارزش کالاهای برگشت از فروش یا فروش نسیه / کل خرید .

کارکنان

تعداد ترک کنندگان / متوسط تعداد کارکنان .

متوسط سن مدیران ارشد: حال / ۵ سال گذشته .

محصول به ازاء هر نفر کارکن .

هزینه های نیروی کار به ازاء هر نفر کار کن .

۵- دارائیها

سود عملیاتی / دارائیهای عملیاتی .

سود عملیاتی / فروش .

فروش / دارائیهای عملیاتی .

تولید واقعی / حد اکثر تولید.

 

 آینده

فروش محصولات جدید در ۵ سال گذشته / کل فروش

مازاد نسبت به فروش / فروش این محصولات

تحقیق و توسعه / جریان نقدی مجزا .

آموزش / جریان نقدی مجزا و سایر .

هزینه دارائیهای ثابت / جریان نقدی مجزا .

هزینه دارائیهای ثابت / استهلاک .

 

فصل هشتم پاورپوینت بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن

اصول مدیریت بهره وری فراگیر

کیفیت / کامل بودن

مشتری گرایی

بازارهای جهانی

پیشتاز بودن از نظر رقابتی

چشم انداز بین المللی و در نظر گرفتن

در جهت ارتقاء ومنافع کارکنان عمل کردن .

منحنی یادگیری

استاندارد کردن / ساده سازی روش ها و رویه ها

رقابت با موسسات پیشتاز

کوچک سازی

تحقیق و توسعه

برنامه ریزی ترکیبات مختلفی از محصول.

حفظ اسرار

منافع متقابل

سازگاری

اصل ۱: کیفیت / تکامل

اصل ۲: مشتری گرایی

پاسخگویی به نیازهای مشتریان

رقابت پذیری در کیفیت

رقابت پذیری در هزینه کل

ایجاد گروههای کاری و پاسخگویی به مسئولیت پذیری

برنامه ریزی تکنولوژی

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.