پاورپوینت برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۸ مرداد ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
425KB
تعداد صفحات
30 صفحه
تعداد بازدید
1718 بازدید
۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

کارگاه برنامه ریزی و  طراحی تدریس و یادگیری

مفاهیم برنامه درسی

برنامه درسی به عنوان

مجموعه ای از موضوعات

محتوای آموزشی

مواد آموزشی

آنچه توسط موسسه آموزشی برای یادگیری در داخل و خارج از آن هدایت می شود.

مجموعه ای از تجارب یادگیری

مشارکت کنندگان در طراحی و تدوین برنامه درسی

متخصصان موضوعی

مدرسان طراحی تدریس

یادگیرندگان

کارفرمایان

گروههای اجتماعی و سیاستمداران

وظایف عمده برنامه ریزان درسی – طراحی تدریس

آماده سازی رئوس برنامه درسی

تدوین مواد و وسایل درسی

اجرایی برنامه درسی

آماده سازی رئوس برنامه درسی

تعیین نیازها

تعیین اهداف

انتخاب محتوا

انتخاب راهبردهای تدریس و یادگیری – طراحی تدریس

تدوین مواد و وسایل درسی

انتخاب مواد درسی

سازماندهی مواد درسی

آزمایش مواد درسی جدید

تغییر و اصلاح برنامه درسی بر مبنای نتایج

اجرای برنامه درسی – طراحی تدریس

آموزش مدرسان

تدوین نظام ارزشیابی برنامه درسی

تدوین نظام اجرایی و کنترل کیفیت

بازنگری

مبانی اهداف برنامه درسی – طراحی تدریس

جامعه

یادگیرنده

موضوع درسی

طبقه بندی اهداف یادگیری

شناختی

عاطفی

روانی-حرکتی

انتخاب محتوا در  طراحی تدریس

مفهوم محتوا: هر انچه که برای تحقق اهداف یادگیری انتخاب و به کار گرفته می شود

انتخاب محتوا در موضوعات تک رشته ای و میان رشته ای

الف-  تک رشته ای: تابع ساختار موضوع درسی است

ب- میان رشته ای: تابع علائق یادگیرنده و مسائل مهم جامعه است

ساختار رشته درسی

شیوه ای که دانش بر اساس آن سازمان می یابد

مفاهیم اساسی رشته درسی – طراحی تدریس

روش های پژوهش و قواعد اساسی رشته درسی

شیوه ارائه مطالب

الف- به صورت خطی با جزئیات زیاد

ب- ارائه خطی با تنوع موضوعی کم ولی عمیق

ج- تاکید برمطالب مهم و عبور از مطالب سطحی

د- ارائه مطالب محدود اما جامع و مرتبط

تدوین جدول هدف – محتوا

ستون عمودی شامل اهداف: شناختی – عاطفی- روانی حرکتی

ستون افقی : محتوا

انتخاب راهبردهای تدریس و یادگیری

ملاک ها شامل:

نوع موضوع درس

سطح رشد شناختی شاگرد

امکانات و فضای آموزشی

انواع راهبردها

راهبردهای سنتی همانند: سخنرانی –بحث گروهی- پرسش و پاسخ

راهبردهای نوین همانند: روش های تاملی – پروژه محور و انواع رو های یادگیرنده محور

سازماندهی مواد درسی – طراحی تدریس

الف- خطی در مقابل  پیمانه ای

ب- چهارچوب کلی یک درس شامل سه شیوه :

بر اساس موضوع درسی

پایه مشترک مطالب درسی

فعالیت های یادگیری

ج- عمودی و افقی

عمودی شامل مارپیچ و دوره ای

ارزیابی برنامه درسی طراحی تدریس

ارزیابی تکوینی برنامه درسی شامل:

الف- ارزیابی نمونه برنامه به منظور انتخاب فعالیت های یادگیری

ب- آزمایش اولیه برنامه به منظور اصلاح برنامه

ج- اجرای آزمایشی به منظور تعیین شرایط لازم برای استفاده از برنامهنظریه های تدریس یادگیریداده های مورد استفاده در ارزشیابی برنامه

داده ای مبتنی بر قضاوت شامل نظر کارشناسان – همکاران و یادگیرندگان

داده های مبتنی بر عملکرد شامل عملکرد یادگیرندگان حین و بعد از اجرای برنامه درسی

اطلاعات جامع از منابع گوناگون

الگوی استقرائی:تکوین مفهوم

الگوی استقرائی:تفسیر مطالب

الگوی استقرائی:کاربرد اصول

الگوی کاوش مفهوم

مرحله اول: ارائه اطلاعات و شناسایی مفهوم

معلم نمونه های بر چسب دار را ارائه میکند.

شاگردان خصوصیات نمونه های مثبت و منفی را با یکدیگر مقایسه میکنند.

شاگردان فرضیاتی را تدوین کرده و آزمایش می کنند.

طراحی تدریس

شاگردان بر اساس خصوصیات بنیادی،تعریفی را برای مفهوم مورد نظر ارائه می کنند.

مرحله دوم

آزمون فراگیری مفهوم

شاگردان نمونه های دیگری را که بدون بر چسب ارائه شده اند،با دادن پاسخهای (بله) یا (خیر)شناسایی می کنند.

معلم بر اساس خصوصیات بنیادی،فرضیات را تائید،مفاهیم را نامگذاری و تعاریف را مجددا بیان می کنند.

شاگردان نمونه هایی را ارائه می کنند.

مرحله سوم: تحلیل راهبردهای تفکر

شاگردان به توصیف اندیشه ها می پردازند.

شاگردان به بحث درباره نقش فرضیات و خصوصیات می پردازند.

شاگردان به بحث درباره نوع و تعداد فرضیات می پردازند.

الگوی کاوشگری به شیوه علوم زیستی

گام اول: برای دانش آموزان زمینه بررسی را مطرح سازید.

گام دوم: دانش اموزان مساله را تعیین می کنند.

گام سوم: دانش آموزان در تفحص مساله را مشخص سازند.

گام چهارم: دانش آموزان راه های توضیح مسئله را حدس بزنند.

الگوی عادت ورزی به کاوشگری

گام اول: رویارویی با مسئله

توضیح روشهای کاوشگری.

طراحی تدریس

عرضه رویداد ناهمخوان.

گام دوم:گرد آوری داده ها- تائید درستی آنها.

تائید ماهیت اشیا و شرایط.

تائید رخداد موقعیت مسئله.

گام سوم:گردآوری داده ها – آزمایشگری

مجزا کردن متغیر های مربوط.

در آوردن روابط علی به صورت فرضیه (و آزمون).

گام چهارم:سازمان دهی،بیان عبارت قانونمند

قانونمند ساختن قواعد و توضیحات

گام پنجم:تحلیل جریان کاوشگری.

تحلیل راهبرد کاوشگری و توسعه موثرترین راهبرد.

طراحی تدریسطراحی آموزشیprint
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.