پاورپوینت مالیات بر تجارت الکترونیکی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۳ بهمن ۱۳۹۶
نوع فایل
پاورپوینت اماده
حجم فایل
818 kb
تعداد صفحات
17 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
2762 بازدید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت اماده – مالیات بر تجارت الکترونیکی

پاورپوینت مالیات بر تجارت الکترونیکی

 

مقدمه

گسترش فناوری اطلاعات، کاربرد این فناوری در اقتصاد همراه با پدیده جهانی شدن، مفهوم جدیدی را تحت عنوان اقتصاد نوین یـا اقتصاد دیجیتالی مطرح ساخته که یکی از مظاهر اصلی و واقعی اقتصاد نوین، تجارت الکترونیکـی اسـت (توربان و سایرین، ۱۳۸۵ ) افرادی که در سراسر جهان از تجارت الکترونیکی استفاده میکننـد، بـا سـردرگمی عجیبـی در مـورد قوانین مالیاتی ملی و بین المللی روبرو هستند. به عنوان نمونه، در مبادلات برخطی که بین دو نفـر از دو کشور مختلف با قوانین مالیاتی متفاوت رخ می دهد، تعیین زمان و مکان انجام معامله و نیز قانون مالیاتی حاکم بر معامله مورد سوال است

تجارت الکترونیکی امر مشاهده اطلاعات و اجرای مالیـات را بـرای متصـدیان مالیـاتی سـخت و یـا نشدنی کرده است. پرداخت کنندگان مالیات ممکن است در فضای مجازی ناپدید شوند و کسی نداند کـه آنها واقعا در کجا قرار دارند. حتی هنگامیکه موقعیـت بنگـاه دائمـی یـک تـاجر اینترنتـی تشـخیص داده میشود، گرفتن مالیات از آن کار دشواری خواهد بـود چـرا کـه زمـان و مکـانی کـه معاملـه رخ میدهـد، نامشخص است

شاخص های ارزیابی مالیات

انواع مالیاتها در تجارت الکترونیکی

مالیات بر تجارت نامشهود

مالیات بر اطلاعات دیجیتالی

مهمترین چالشهای نظام مالیاتی در رویارویی با تجارت الکترونیکی

مسئله گزینش مکان

ماهیت محصولات

فعالیتهای واسطه ای

ظهور نوع جدیدی از داراییها و مسئله مالیـات بنـدی ثـروت

شیوه ثبت مبادلات اینترنتی و مسئله مالیات

درآمدهای مالیاتی ایران و بررسی تأثیرات تجارت الکترونیکی بر آن

بررسی آثار تجارت الکترونیکی بر درآمدهای مالیاتی با توجه به نظام مالیاتی ایران

مالیاتهای مستقیم

مالیات های غیر مستقیم

نتیجه گیری

منابع

بانک مرکزی ج.ا .ایران، گزارشهای اقتصادی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۵۵ ،تهران.

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، تصویبنامه هیئت وزیران، /۵/۶ ۱۳۸۱.

قانون تجارت الکترونیکی، مجلس شورای اسلامی، ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ .

کردبچه، محمد (۱۳۷۵″ ،( بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران”، مجله برنامه وبودجه، شماره ۶ ،مهر.

کمیجانی، اکبر (۱۳۷۴ ،(تحلیلی برمالیات برارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجـرای آن در اقتـصاد

ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی.

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: