پاورپوینت بهره گیری از زنجیره مارکوف در مدل سازی سیستم های احتمالی صف


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۰ تیر ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
2MB
تعداد صفحات
27 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
2149 بازدید
۶,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف

مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف با محدودیت چیدمان

مقدمه

ارتباط تنگاتنگ زنجیره های مارکوف پیوسته با زمان

 همبستگی کامل با توزیع نمائی

انواع سیستم های صف بر حسب چیدمان فیزیکی

سیستم های صف بر اساس دو عامل نوع کانال ورودی و خدمت دهنده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

سیستم تک کاناله و تک خدمت دهنده

سیستم تک کاناله و خدمت دهنده چندگانه

انواع سیستم های صف بر حسب چیدمان فیزیکی

سیستم چندگانه وتک خدمت دهنده

زنجیره مارکوف

 سیستم چندکاناله وخدمت دهنده چندگانهپاورپوینت رگرسیون 

نرخ کارکرد سیستم

معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم های صف

معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم های صف

میانگین تعداد مشتریان موجود در سیستم در یک بازه زمانی [۰,t] از رابطه زیر بدست می آید.

میانگین تعداد مشتریان موجود در سیستم در بلند مدت از رابطه زیر بدست می آید.

در نتیجه طبق قانون لیتل رابطه زیر برقرار است

زنجیره مارکوف با زمان پیوسته

ارتباط تنگاتنگ زنجیره های پیوسته با زمان

روند حرکت فرایندها در زمان

زنجیره مارکوف

 احتمال انتقال سیستم از وضعیت i به j در مدت زمان t

بیان مساله

مفاهیم زنجیره مارکوف

تعریف پارامترهای جدید

مدل سازی

مدل نهایی

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض اول

نرخ خدمت دهی برای فرد اول و دوم برابر

مدل سیستم صف پیشنهادی در حالت اول

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض اول

انواع وضعیت های ممکن در سیستم در حالت اول

دیاگرام آهنگ انتقال مدل در حالت اول

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض اول

 نمودار آهنگ انتقال -زنجیره مارکوف

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض اول

تعاریف موجود و روابط لیتل با توجه به شرط پایداری

متوسط تعداد افراد داخل صف ( Lq) و سیستم ( L )

متوسط زمان انتظار مشتریان داخل صف (Wq ) و سیستم (W)

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض دوم

 مدت زمان خدمت گیری فرد از خدمت دهنده اول

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض دوم

نرخ خدمت دهی برای فرد اول و دوم برابر

مدل سیستم صف پیشنهادی در حالت دوم به مدلی که نرخ خدمت دهی هر دو خدمت دهنده برابر

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض دوم

انواع وضعیت های ممکن در سیستم در حالت  دوم – زنجیره مارکوف

دیاگرام آهنگ انتقال مدل در حالت اول

مدل سازی سیستم صف بر اساس فرض دوم

متوسط زمان انتظار مشتریان داخل صف (Wq ) و سیستم (W)

ارایه مدل ترکیبی با فرض دو خدمت دهنده

نتیجه گیری -زنجیره مارکوف

مدل پیشنهادی

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.