پاورپوینت تفکر خلاق و خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
نوع فایل
پاورپوینت آماده
حجم فایل
4MB
تعداد صفحات
119 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1412 بازدید
۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت تفکر خلاق و خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

پاورپوینت تفکر خلاق و خلاقیت و نوآوری در کارآفرینی

مهمترین ابزار مورد نیاز برای تفکر خلاق چیست؟

آشنایی با خلاقیت

نیمکره چپ

منطقی

فنی و تکنیکی

تجزیه و تحلیل

ارسطوی

دو ارزشی تفکر خلاق

چپ بالایی

منطقی – فنی و تکنیکی – تجزیه و تحلیل

یادگیری بیرونی

هوش کلامی – زبان شناسی

 هوش  منطقی – ریاضی

 هوش فضایی

 هوش جسمانی

هوش موسیقیائی

هوش  میان فردی

 هوش درون شخصیتی

هوش طبیعت گرا

هوش معنوی   ( در حال بررسی )

۱۰۱ تکنینک حل خلاق مساله

تفکر خلاق

ذهن الگو و قالب می‌سازد و از آن استفاده می‌کند بدون قالب زندگی روزمره ما مختل می‌شود
لذا ذهن بطور طبیعی برای خلاقیت ساخته نشده است

اگر در رابطه با چیزی تجزیه و تحلیل ارائه دهیم و آگاهانه نظر دهیم قالب ذهنی نیست بلکه زمانی قالب ذهنی است که نا خودآگاه ما چیزی را بپذیریم.

    تکنیک در هم شکستن مفروضات تفکر خلاق

خلاقیت در گرو کشف مفروضات پنهان و تغییر آنهاست
۱- ابتدا شناخت و کشف مفروضات پنهان
۲- شک کردن در مفروضات
۳- تغییر دادن مفروضات

شکل‌ گیری قالبهای ذهنی

اطلاعات از طریق حواس ۵ گانه بر روی سطح ذهن یک قالب ایجاد می‌کند.
هر چه قالبهای شبیه تکرار شوند گودی ایجاد شده عمیق تر خواهد بود.
در نهایت این قالبها آنقدر عمیق می‌شود که در ذهن نا خودآگاه نهادینه می‌شود.
و لذا هنگامی که این اتفاق افتاد ما نا خودآگاه بدون آنکه بخواهیم به دنبال آن هستیم.

حل خلاق مساله

حل خلاق مساله

تکنیک‌های حل خلاق مساله

  • تحلیل محیط

           الگو برداری  – رویه های برتر

                     به کار گیری مشاوران

  جستجوی فرصت

تشخیص مساله

تکنیک‌های حل خلاق مساله

 تشخیص مساله

گرد اوری و فهرست بندی شکایات

نمودار چرا؟ – چرا؟ تفکر خلاق

چک لیست

پیمایش راهبردی

ارائه راه حل

تکنیک‌های حل خلاق مساله

تکنیکهای ارائه ایده ( فردی )

تکنیک ارتباط اجباری

اسکمپر

شکوفه نیلوفر

۴۰ اصل نوآوری

        تکنیک‌های حل خلاق مساله

تکنیکهای ارائه ایده ( گروهی )

بارش افکار

دلفی

شکوفه نیلوفر

سناریو نویسی

خواب خلاق

۴۰ اصل نوآوری

 توفان فکری تفکر خلاق

توفان فکری مؤثرترین واحتمالاً متداولترین فرآیند گروهی است. این تکنیک بیش از ۶۰ سال پیش به منظور افزایش کمیت و کیفیت ایده های تبلیغاتی طراحی شد. به این دلیل نام آن را یورش یا توفان فکری گذارده اند که مغز و فکر شرکت کنندگان توفانی را در مسئله ایجاد می کرد.

گروه: فرآیند توفان فکری با یک گروه ۶ تا ۱۲ نفره، یک سرپرست و یک منشی سرو کار دارد.

قوانین گروه توفان فکری

۱- هیچگونه قضاوتی درباره هیچ پیشنهادی صورت نمی گیرد.

۲- کلیه ایده ها حتی ایده های پوچ و غیرعملی مورد استقبال قرار می گیرند.

۳- کمیت ایده ها هدف اصلی است، زیرا به کیفیت می انجامد.

۴- ایده ها را می توان ترکیب، اصلاح و انتخاب کرد.

فرایند خلا قیت و تفکر خلاق

آمادگی
نهفته گی
اشراق
آزمایش

تصور
Imagining
نوبودن

تصورات وحشی تفکر خلاق

این گونه تصورات عمدتا ناشی از آزادی و رهایی تصور و حافظه بدون نقشه و مسیری آگاهانه و بلکه در مسیر تعصبات، آرزوها، افسردگی هاو … ایجاد می شوند. مانند هذیان، کابوس، آزاد طلبی، عقده ها و …

تصورات مهار شده:
بررسی، ارزیابی، تحلیل،‌تجزیه، ترکیب، تکمیل و تصحیح تصورات ذهنی را گویند.

خلق ایده:
سمت چپ مغز دائما حتی در خواب اطلاعات معقول، دسته بندی شده یا قالبی (تصورات عقلی) وارد میدان ذهن می‌کند.
از طرفی سمت راست مغز اطلاعات آشفته و بی نظم (تصورات خیالی و حسی) وارد ذهن می‌کند.

تفکر خلاق

نتیجه: الگو‌های کامل و بی شک (دانش و بدیهیات فرضی) با اطلاعات رسیده از سمت راست مغز بمباران شده و ناگهان قالب‌های ذهنی را شکسته و وارد آنها می‌شوند و با درآمیختن با اطلاعات درون قالب و تغییر نظم و ترتیب آنها ایده جدید و غیر منتظره‌ای در ذهن جرقه می‌زند و شکل می‌گیرد.

ایده‌ها بیشتر در حالات و موقعیت‌های غیر رسمی زمانیکه قالب‌های ذهنی قدیمی و سخت کمتر از خود مقاومت نشان می‌دهند و الگو‌ها راحت‌تر تغییر می‌یابند بوجود می‌آیند.

آدم رسمی: بیشتر اطلاعات دسته بندی شده را به میدان ذهن می‌فرستد.

ایده: محصول فرآیند و فعالیت ذهنی پیچیده‌ای است که بر پایه داده‌های برونی و درونی، در بستر تصورات و تخیلات، ادراکات و اندیشه به نحو ارادی و یا ناخودآگاه شکل می‌گیرد و ضمیر خودآگاه آن را شناسایی، مهار،‌تکمیل و عرضه می‌کند. ایده

نووباارزش بودن
اختراع
نو ،باارزش و ممکن

ثروت
فروش

((هیئت مدیره هرگز با این ایده موافقت نخواهد کرد زیرا بسیار پر هزینه است))

 تفکر خلاق سبز

این امکان را فراهم می سازد که مستقیما خواهان تلاش خلاقانه باشیم.  کلاه سبز وقت آزاد برای تفکر درباره ایده‌های جدید انتخاب‌های بیشتر را در دسترس قرار می‌دهد.  کسی که با کلاه سبز فکر می‌کند می‌گوید.

((اگر به چند امکان فکر کنیم شاید برخی از ایده‌های‌جدید چاره ساز شود))

تفکر کلاه زرد

به خوش بینی و اتخاذ نگرش مثبت اتخاذ دارد و در جستجوی مزایا و نیز راه‌های موثر واقع شدن ایده‌هاست.

کسی که با کلاه زرد فکر می کند ممکن است بگوید: تفکر خلاق

((درست است که ارائه سیستم جدید  طول می‌کشد ولی ما را وا می‌دارد تا ایده ها و روشهای کار خویش را دیگر بار بررسی کنیم))

مزایا و معایب تصمیم‌گیری گروهی

معایب تفکر خلاق

۱- فشار برای سازگاری
۲- استیلای یک فرد بر گروه
۳-  صرف زمان زیاد برای تصمیم گیری
۴- صرف زمان بیش از حد برای یک توافق گروهی
۵- مخاطره آمیز‌تر بودن تصمیمات
۶- عملکرد برتر گروه حاصل تلاش یک عضو برتر گروه است.

توفان مغزی، توفان مغزی معکوس تفکر خلاق

۱- گروهی مرکب از ۶ تا ۱۲ نفر، یک رهبر و یک منشی، انتخاب کنید.
۲- سرپرست یا رهبر مسئله را برای گروه، ترجیحا قبل از تشکیل جلسه توفان فکری، تعریف می‌کند.
۳- گروه به صورت تعاملی و با رعایت چهار قانون توفان فکری به شرح زیر، راه‌حل‌های خود را برای مسئله پیشنهاد می‌کند:
الف) هیچ قضاوتی در باره هیچ پیشنهادی انجام نمی‌شود.
ب) کلیه نظرات حتی نظرات پوچ و غیر عملی، مورد استقبال قرار می‌گیرند.
ج) کمیت ایده‌ها هدف اصلی است زیرا به کیفیت می‌انجامد.
د) ایده‌ها را می‌توان ترکیب، اصلاح، و انتخاب نمود.
۴- بعد از ۲۵ تا ۳۵ دقیقه، گروه استراحتی می‌کند و سپس بر می‌گردد وایده‌ها را نقد می‌کند.

نگارش فکری

۱- مسئله مشخص می‌شود.
۲- شرکت‌کنندگان در حالی که دور هم نشسته‌اند نظرات خود را برای حل مسئله روی کاغذ می‌نویسند.
۳- بعد از مدت زمانی معین، شرکت‌کنندگان یکی بعد از دیگری نظرات خود را به شخص کنار دست خود در دایره ارائه می‌کنند.
۴- شخصی که نظرات به دست او می‌رسد روی آن کار می‌کند و راه حلهای جدیدی را پرورش می‌دهد و آنها را روی همان کاغذ نوشته و به شخص بعدی می‌سپارد.
۵- سه دور یا بیشتر این ماجرا تکرار می‌شود.
۶- نظرات با صدای بلند خوانده می‌شود، روی وایت‌برد نوشته می‌شود، یا به هر روش دیگری مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد.

سبد نگارش فکری – تفکر خلاق

۱-مسئله مشخص می شود.
۲- یک گروه ۶ تا ۸ نفره که به دور میزی نشسته‌اند راه حلهای خود را برای حل مسئله روی برگه کاغذ می‌نویسند.
۳- بعد از نوشتن حداقل چهار ایده‌، هر شخص برگه کاغذ خود را در وسط میز قرار می‌دهد.
۴- هنگامی که نوشتن نظرات به پایان رسید می‌توانند یکی از برگه‌های روی میز را برداشته و با بررسی آن نظرات‌، ایده‌های جدیدی خلق کنند.
۵- در نهایت‌، همه شرکت‌کنندگان باید برگه کاغذ خود را با یکی از کاغذ‌های وسط میز مبادله کنند.

تفکر خلاق

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.