پاورپوینت بالندگی سازمانی و تغییرات


در حال بارگذاری
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
پاورپوینت آماده
1.7MB
127 صفحه
655 بازدید
۵,۰۰۰ تومان
خرید

پاورپوینت بالندگی سازمانی

فصل یک – یک دورنما – پاورپوینت بالندگی سازمانی

مقدمه

ضرورت ایجاد تغییر

چه عوامل یا متغییرهای محیطی موجب تغییر در سازمان می شوند

ریشه های پیدایش بالندگی سازمانی

بالندگی سازمانی چیست؟

ویژ گی های بالندگی سازمانی

مشکلات شروع برنامه بالندگی سازمانی

پاورپوینت بالندگی سازمان فصل دوم

نوسازی سازمانی و تغییر برنامه ریزی شده

۸ توصیه از رابرت واترمن برای نوسازی سازمانی به شرح زیر است

فرایند تغییر

اثر بخشی فردی

اثر بخشی گروهی

الگوی پویای تغییر

اثر بخشی سازمان

مراحل بالندگی سازمانی

فصل۳: ایجاد تغییر در فرهنگ سازمانی

نقش فرهنگ در بالندگی سازمانی

رابطه فرهنگ سازمانی وموفقیت

اثر گذاری عوامل کلیدی

مقاومت فرهنگ در برابر تغییر

فصل ۴ – پاورپوینت بالندگی سازمان

مشاوربالندگی سازمان ، نقش و روش

نقشهای خارجی و داخلی مشاور

شیوه های مشاوره

فرایند مداخله

مشتری کیست؟

۱- بالندگی گروهی

۲- تغییر سازمانی

۳- تدوین راهبرد

۴- بالندگی سازمان و  مدیریت

۵- توسعه کار راهه شغلی

۶- تلفیق فن آوری

مداخله اولیه ، برداشت و ارزیابی

حالت های  را مشاور- سازمان

تدوین اصول اساسی اجرایی

اختلاف عملکرد

انواع الگوی تشخیص

منابع اطلاعاتی ثانویه

روش جمع آوری اطلاعات

تحلیل اطلاعات

پاورپوینت بالندگی سازمان فصل ۶

غلبه برمقاومتدر برابر تغییر سازمان

مقدمه بالندگی سازمانی

راهنمایی های اصلی در زمان تغییر

ویژهگیهای تغییر در بالندگی سازمانی

مراحل چرخه زندگی مقاومت در برابر تغییر

مدیریت نیروی تغییر

طرفداران تغییر

ارزیابی تغییر

فصل ۷

پاورپوینت بالندگی سازمان

مهارتهای مشاوره فرایندی

چند روش مشاوره مدیریت

۱- روش عمومی ۲- روش تخصصی ۳- روش فرایندی ۴-روش محتوایی ۵- روش تشخیصی

انواع مداخلات

۱- روشن کردن و خلاصه کردن

۲- ترکیب و تعمیم

۳- گوش دادن

۴- تحقیق و بازرسی

۵- انعکاس احساسات

۶- فراهم کردن حمایت

۷- الگو سازی

برنامه شبکه بالندگی سازمانی

بالندگی گروهی

نتایج تحقیق پیمایشی و بازخورد

مدیریت نظام ۴ لیکرت

سازمان موج سوم

فصل پانزدهم – مداخلات راهبردی

دگرسازی سازمانی

۲ دگرسازی سازمانی کاریزماتیک

۳ تکامل اجباری:

۴ دگرسازی مستبدانه

فرهنگ سازمانی

جور بودن فرهنگ ـ راهبرد

تعریف فرهنگ

اشتراک در چشم انداز

اشتراک در چشم انداز

جور بودن فرهنگ ـ راهبرد

تفویض اختیار به افراد

قدرت فرهنگ

ماتریس راهبرد ـ فرهنگ

مدیریت تغییر راهبردی

نظام فنی

نظام سیاسی

فصل شانزدهم)

بالندگی سازمانی

چالش و آینده

بازخورد اطلاعات

تثبیت تغییر

ارزیابی برنامه های بالندگی سازمانی

پایان دادن به روابط مشاور ـ سازمان

 ایجادقابلیت خود نو سازی

مرحله پایانی وقطع را بطه با نظام سازمانی

شرایط موفقیت تلاشهای بالندگی سازمانی

ارزشها و مسائل در حال ظهور:

بالندگی سازمانی موجی گذرا یا یک نظم؟

گرایشهای نظام منابع انسانی

گرایشهایی که  بر فرد تکیه دارند

آینده بالندگی سازمانیتعالی سازمانprint
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.