آمار عملکرد بنادر استان خوزستان اردیبهشت ۸۷


در حال بارگذاری
۹ تیر ۱۳۹۸
پاورپوینت آماده
6MB
107صفحه
383 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان اردیبهشت ۸۷

پاورپوینت آمار عملکرد بنادر استان خوزستان اسفند ۸۷

اردیبهشت ماه – ۱۳۸۷

واحد طرح و توسعه

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان

تردد کشتی ها

تخلیه و بارگیری

آمار عملیاتی بنادر استان خوزستان

تخلیه و بارگیری به تفکیک نوع کالا

تردد کامیون و واگن

پروژه های مهم اداره کل

سرمایه گذاری و اشتغال زایی

 درآمد و هزینه

آماده بکاری تجهیزات

آمار قراردادها و رسیدگی به شکایات

نظام پیشنهادات

نیروی انسانی

آمار وضعیت نیروی انسانی اداره کل دراردیبهشت ماه ۸۷

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان

طرح های بالای یک میلیارد تومان در بندر امام خمینی (ره)

سرمایه گذاری و اشتغال زایی بندر امام خمینی (ره)

سرمایه گذاری و اشتغال زایی بندر امام خمینی (ره)

آمار میزان مشارکت در ارائه پیشنهادها دراردیبهشت ماه ۸۷

آمار قراردادها و رسیدگی به شکایات اداره کل تا پایان اردیبهشت ماه ۸۷

جدول مقایسه ای تخلیه و بارگیری بندر امام خمینی (ره) درسالهای ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای تخلیه غیرنفتی مجتمع بندری در سالهای۸۷ ، ۸۶ و ۸۷

نمودار مقایسه ای تخلیه غیرنفتی پتروشیمی در سالهای۸۷ ، ۸۶ و

نمودار مقایسه ای تخلیه نفتی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای جمع تخلیه غیرنفتی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای مجموع تخلیه نفتی و غیرنفتی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای بارگیری غیرنفتی مجتمع بندری در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای بارگیری غیرنفتی پتروشیمی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای بارگیری نفتی در سالهای ۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای جمع بارگیری غیرنفتی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان

نمودار مقایسه ای مجموع بارگیری نفتی و غیرنفتی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای مجموع تخلیه وبارگیری نفتی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای مجموع تخلیه وبارگیری غیرنفتی در سالهای ۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودارمقایسه ای مجموع تخلیه و بارگیری نفتی وغیرنفتی درسالهای۸۷، ۸۶و۸۷

مقایسه تخلیه و بارگیری غیرنفتی درسالهای ۸۶و ۸۷ بندرامام خمینی ( ره )

مقایسه سهم  تخلیه و بارگیری نفتی و غیر نفتی  درسالهای ۸۶ و ۸۷ بندر امام خمینی ( ره )

جدول مقایسه ای کشتی های ورودی به بندر امام خمینی (ره) درسالهای ۸۶ و ۸۷

نمودار عملکرد بنادر

نمودار مقایسه ای کشتی تجاری مجتمع بندری در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای کشتی تجاری پتروشیمی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای مجموع کشتی تجاری  در سالهای ۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای کشتی نفتی ماهشهر در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای تخلیه وبارگیری غیر نفتی بندرآبادان و چوئبده درسالهای ۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای جابجایی مسافر بنادر استان در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای تعداد واگن در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

آمار بنادر استان خوزستان ایران

نمودار مقایسه ای تخلیه پودرآهن در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

نمودار مقایسه ای بارگیری

نمودار مقایسه ای بارگیری خاک معدنی در سالهای۸۷ ، ۸۶و۸۷

 پروژه های  ITبندر امام خمینی (ره) تا پایان اسفند ماه سال ۸۷

آمار عملکرد بنادر استان خوزستان و نمودارها

نمودارپیشرفت فیزیکی طبق برنامه و واقعی احداث میدان ورودی ، میدان گذرنامه و…. در سالهای ۸۶و۸۷

نمودارپیشرفت فیزیکی طبق برنامه و واقعی خرید و حمل ریل معابرB5 و B3 در سال ۸۷

نمودار مقایسه ای وضعیت رسوب شن و ماسه طی سالهای ۸۷ ، ۸۶و۸۷

آمار وضعیت درصدآماده بکاری تجهیزات در بندر امام خمینی (ره) درسالهای ۸۶ و ۸۷

آمار میزان مشارکت در ارائه پیشنهادها دراسفند ماه ۸۷

print
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.