روش تحقیق

روش تحقیق

روش تحقیق

روش تحقیق
روش تحقیق

روش تحقیق

 

متن زیر بخشی از پاورپوینت اماده  روش تحقیق مقدماتی میباشد که برای دانلود ان میتوانید اینجا کلیک کنید

 

 

 

معنای تحقیق

تحقیق: به معنای درست گردانیدن، پیدا کردن، یافتن یا جستجوی حقیقت

تحقیق به روش علمی: مجموعه مقررات و قواعدی که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد.

– تحقیق: عملی منظم است که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد .

–Research : systematic investigation to establish facts

سابقه تحقیق

همراهی تحقیق با آدمی در طول تاریخ

شیوه ها و روش های مختلف انجام آن

ضرورت تحقیق از دیدگاه فردی و دیدگاه اجتماعی

ضرورت انجام تحقیق از دیدگاه علمی

تحقیق را  مایه حیات علم دانسته اند و بدون انجام تحقیق علم همچون آبی که در جائی مانده باشد دچار گندیدگی و به لجنزار تبدیل خواهد شد.

اهمیت تحقیق و پژوهش

üتحقیق و پژوهش نیروی محرک توسعه پایدار در تمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … است.

üپژوهش، محقق و پژوهشگر را بر آن می دارد تا به جستجوی حقیقت بپردازد و از تعصب و مطلق گرایی بپرهیزد.

üتحقیق و پژوهش، عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست یافتن وی به زندگی آرمانی است.

üپژوهشگری زاییده فطرت پرسشگر انسان و در ذات او نهادینه است.

اهمیت تحقیق و پژوهش

üتصمیم گیری و عمل بر مبنای پژوهش از اتلاف منابع و امکانات جلوگیری کرده و با افزایش دقت و سرعت باعث بهبود بهره وری در حوزه های مختلف کاری می شود.

üپژوهش مولد علم است و باعث رشد شتابان علم می شود.

üهمانطور که فردوسی می سراید: توانا بود هر که دانا بود، اساس قدرت علم و دانایی است و نظریه پردازان امروز دنیا نیز معتقدند: قدرت = دانایی .

üتقویت روحیه کار گروهی و استفاده از مشاوران

کاربردهای تحقیق

–حل مسئله خاص

–کاربرد آموزشی

–پیشگیری از حوادث و اتفاقات

–کاهش هزینه ها (سازمانها و جامعه)

–ارزش بالینی و درمانی

–توسعه دانش و علم

–ترکیبی از موارد فوق

مراحل انجام یک تحقیق علمی

انتخاب موضوع

بیان مساله

مروری بر متون

اهداف، فرضیات و سوالات

تبیین و تعریف متغیرها

نوع و روش مطالعه

جامعه پژوهش و حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری داده ها

پایایی و روایی ابزار گردآوری

محدودیت ها و مشکلات

ملاحظات اخلاقی

جدول گانت اجرایی

منبع نویسی

بودجه بندی

تصویب طرح پژوهشی

اجرا

تجزیه و تحلیل داده ها

ارائه گزار ش نهایی طرح

روش تحقیق

شناسایی مشکل

آغاز یک تحقیق با احساس وجود یک مشکل همراه است.

در این مرحله آن احساس باید به صورت ” یک پرسش ” درآید و بیان شود.

این پرسش می تواند از مسائل روزمره تا مباحث و فرضیات پیچیده علمی را دربرگیرد، مهم آن است که به شیوه ای علمی و صحیح بیان شود.

با در نظر گرفتن دو تقسیم بندی مهم در زمینه علائق علمی و احتیاج عملی شما ممکن است تحقیقی بنیادی یا کاربردی را در نظر بگیرید

روش های پیداکردن مساله

روش های غیرفعال

– کنترل و ارزیابی توسط سرپرستان

–  بازرسی

– واقعه بحرانی

– بروز شکایت و انتقاد

روش های فعال

–   ساده کردن کارها

–   کنترل آماری

مقایسه آمار ادواری

مقایسه با سایر سازمانها

مقایسه با شاخص ها

خصوصیات یک عنوان تحقیق خوب

از کلمات کوتاه، رسا و در حد امکان از یک زبان استفاده شود.

عبارت گویا باشد و گیج کننده نباشد. از اختصارات که ممکن است مخفف عبارات مختلفی باشند پرهیز شود.

در تحقیقات توصیفی بیان مکان و زمان تحقیق در عنوان ضرورت دارد.

در عنوان دقیقا” آنچه محقق بدنبال تعیین آن است بیان شود.

سعی شود دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود.

عنوان را غیر سوالی مطرح نمائید.

از کلمات مناسب و مطلوب استفاده شود.

آیا بیان مساله همان بررسی متون است؟

بررسی متون و مرور مستندات جزیی از بیان مساله هست ولی تمام آن نیست.

باید با مرور مستندات و منابع نشان دهیم که در زمینه علمی مورد نظر چه خلاهایی وجود دارد و ما چگونه می خواهیم این خلاها را با تحقیق خود پر نماییم؟

روش تحقیق

بیان مساله تحقیق

در بیان مسئله نکات زیر آورده می شود:

الف اطلاعات زمینه ای

ب- توصیف دقیق مسأله  

–  نحوه بروز یا وقوع

–  وسعت و شدت

–  عوامل دخیل در بروز مسأله

–  نحوه برخورد فعلی با مشکل

ج فواید پژوهش

–  چه نتایجی از حل مشکل انتظار می رود.

روش تحقیق
روش تحقیق

بیان مسأله زمانی کامل است که به سؤالات زیر پاسخ دهد:

موضوع چیست و چه چیز باید مطالعه شود؟

( تعریف موضوع، اطلاعات، میزان و شدت مشکل، پیامدهای آن)

علت انتخاب موضوع چیست؟ ( اهمیت و ضرورت )

نتایج آن چه فایده ای دارد؟ (فواید)

چه اطلاعاتی هم اکنون در دسترس است؟ (چه مطالعاتی انجام شده است)

در صورتی که مطالعه مشابه ای انجام شده است چرا شما می خواهید تکرار کنید؟

روش تحقیق

 بیان مسأله موجب :

Øمتمرکز نمودن حیطه عمل طرح

Øپروراندن طرح تحقیقاتی ( اهداف ، فرضیات، روش اجراء و غیره )

Øآشنایی بیشتر محقق با ابعاد مشکل

Øاهمیت موضوع تحقیق برای دیگران و فواید نتایج آن مشخص تر شود

Øدر ارائه طرح و نتایج آن به سازمانهای مربوط مفید است.

چرایی بررسی متون….

جلوگیری از دوباره کاری

دستیابی به یافته های دیگران

آشنایی با روش کار دیگران

تامین دلائل علمی جهت مطالعه فوق

منابع اطلاعاتی

منابع منتشر شده :

۱- منابع غیر مرجع

۲- منابع مرجع (در کتابخانه موجودند)

vادواری (بطور دوره ای ماه به ماه …..)

vغیر ادواری (یکبار چاپ شده و در چاپ بعدی تجدید نظر می شود)TEXT BOOK

منابع منتشر نشده :

۱- نتیجه پایان نامه ها

۲- عقاید صاحب نظران

منابع مورد استفاده می توانند:

۱- کتب موجود در کتابخانه

۲- INDEX مربوط به نشریات یا کتابشناسی

۳- چکیده ها و خلا صه ها

۴- منابع کامپیوتری مانند MEDLINE

۵- فهرست منابع انتهای کتب یا مقالات

۶- پایان نامه ها و منابع آن

۷- روزنامه ها و مجلات غیر علمی

منابع مورد استفاده می توانند:

۸- گزارشات سازمانها و آمارهای مربوطه
۹- آمارهای ملی ،مملکتی ،منطقه ای
۱۰- نظریات متخصصین
۱۱- آژانسهای معتبر 
WHO-UNICEF

دیگر عناوین موجود در سایت در مورد روش تحقیق 


پاورپوینت روش تحقیق مقدماتی

 


 پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

 


 پاورپوینت روش تحقیق در سازمان

 


پاورپوینت روش تحقیق کیفی

 


کلیه عناوین با موضوع روش تحقیق

print
5062 بازدید

 برچسب ها: