×

پاورپوینت رفتار سازمانی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته (رهبری)

۵,۱۰۰ تومان

پاورپوینت رفتار سازمانی و ماهیت آن

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت رفتار سازمانی

۳,۰۰۰ تومان
0