×

پاورپوینت هفت عامل چشمگیر تغییر در سازمان

۳,۰۰۰ تومان

شکل دهی سازمان – شش عامل در آفرینش جامعه سازمانی

۵,۰۰۰ تومان
0