×

پاورپوینت کاربردهای روان شناسی در ورزش

۵,۰۰۰ تومان

نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

مقاله نقش مربی ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جهانگردی ورزشی

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی در رویداد های ورزشی

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت روش های اطلاع رسانی در جهانگردی ورزشی

۳,۰۰۰ تومان

پاورپوینت جهانگردی ورزشی در جهان

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی هدایت و انگیزش

۴,۰۰۰ تومان

پاورپوینت توریسم ورزشی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کاربرد اصول مدیریت در سازمان های ورزشی

۸,۰۰۰ تومان
0